Åbent hus i roklubben lørdag den 4. juni

På medlemsmødet den 28.april kom en del forslag til aktiviteter for at 
skabe medlemstilgang - dem vil vi arbejde videre med.
Som den første aktivitet har vi besluttet at holde Åbent Hus i Roklubben 
lørdag den 4.juni kl. 10 - 14.
Det vi vil tilbyde interesserede, er en tur i en inrigger (toer eller 
firer med instruktør), Edonsculler eller Ergometer.
Og information om roning som motions- og konkurrence sport - og ikke 
mindst om, hvordan man kommer i gang.
Vi vil også trille de fleste bådtyper frem på forpladsen, så der er 
noget at se på og snakke om.
Vi vil annoncere, lave PR og lave opslag i butikker, bibliotek m.m. i 
Middelfart op til dagen.
Et sådan arrangement kan kun holdes, hvis vi alle bakker op om det. Der 
bliver brug for instruktører, roere, "gummibåds-chauffør", hjælpere, 
kage-bagere m.m.
Klaus Scheffel er tovholder på den praktiske del af arrangementet, og han vil gerne høre fra medlemmer, 
der vil hjælpe til.
Hilsen bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.