Året klubmesterskaber finder sted på lørdag den 19. september 2015 kl. 14

Husk at årets klubkaproning finder sted nu på lørdag den 19. september. Klubkaproningen er åben for alle og afvikles over ca. 500m  i 2-åres inrigger samt som noget nyt vil vi også prøve at afvikle løb med EDON scullerne.
Som sædvanlig sættes alle hold efter lodtrækning og ligeledes bådfordelingen, så der skulle være en chance for alle og enhver.
Så vi opfordre alle til at møde op så vi får en fornøjelig og festlig eftermiddag.
Efter kaproningen serveres der kaff/te med kage.

Der er lukket for kommentarer.