Aktiviteter Vintersæson 2015/16

Roning/Træning i Middelfart Roklub
Vintersæson 2015/16

Daglig roning
Ved daglig roning forstås planlagte aktiviteter, der gentages hver uge i såvel rosæsonen som i vintersæsonen.

Rosæson/Sommersæson
Rosæsonen planlægges år for år og strækker sig normalt fra sommertidens begyndelse (standerhejsning) og til sommertidens afslutning (standerstrygning).
Vintersæson
Vintersæsonen går fra standerstrygning til standerhejsning. Vintersæsonen 2015/16 strækker sig fra 25. oktober 2015 til Lørdag den 19. marts 2016

 

Aktiviteter i vintersæsonen:

Ergometertræning
Vintersæsonen primære aktivitet er motion og træning i klubbens romaskiner, også kaldet ergometre. Dette kan foregå som individuelt motionsroning eller som struktureret træning ved at anvende de forslag til programmer, der er hængt op i ergometerrummet.

Rospinning
Rospinning er en struktureret form for ergometertræning, hvor man med musikledsagelse træner efter program. Middelfart Roklub har et spinningshold onsdag kl. 16 til 17. Holdet er i øjeblikket fyldt op, men medlemmerne er velkommen til at hoppe på holdet såfremt der er ledige pladser.

Vinterroning
Vinterroning er tilladt i henhold til roklubbens vinterreglement og kan foregå mellem Gl. Havn og marinaen tæt på den fynske kyst. For at deltage i vinterroning kræver det, at det enkelte medlem får en vinterroningstilladelse. Blanket for ansøgning findes på vores hjemmeside og i klubben.

Kaproningstræning
Struktureret træning med henblik på at deltage i kaproning i sæsonen 2016

Øvrige aktiviteter
Ud over de nævnte aktiviteter vil der også være mulighed for vægttræning, løbetræning og lignende. Herudover vil der i løbet af vinteren blive brug for mandskab til forefaldende vedligeholdelsesopgaver. Dette vil blive annonceret efterhånden, som vi sætter det i gang i løbet af vinteren/foråret.

Fællesspisning
Vi prøver at forsætte sommertraditionen med fællesspisning som sommerens Ro og Æd, men nøjes med ca. en gang om måneden. Kontakt Søren Steen Hansen hvis du vil bidrage.

Morgentræning
Som det fremgår af programmet, vil der næsten hver morgen være et morgenhold, der træner i klubben. Alle der har lyst kan deltage.

Individuel træning
Der er også mulighed for medlemmer af Middelfart Roklub at træne på selvvalgte tidspunkter, der passer bedre ind i éns dagligdag.

20151021/ Klaus Scheffel, rochef