Aktiviteter

Årets gang i roklubben

De skiftende årstider og vejrliget dikterer i høj grad livet i Middelfart Roklub. Roning er en udpræget friluftsaktivitet, så derfor er sommerhalvåret den travleste tid med både på vandet stort set alle ugens dage.

For motionsroernes vedkommende byder Middelfart Roklub i sommerhalvåret på kortere eller længere ture for alle medlemmer. Det sker typisk om morgenen, om formiddagen eller sidst på eftermiddagen i inrigger-både, som er brede, sødygtige fartøjer til hhv. to og fire årer. De korte ture er for det meste overstået på under et par timer, mens såkaldte madpakketure med fjernere mål i det lokale rofarvand kan strække sig over halve eller hele dage. Egentlige langture varer derimod flere dage. Der kan være tale om at ro Fyn Rundt, men også at besøge fremmede rofarvande i både udlånt af de lokale roklubber.

Nok dominerer motionsroning pt. livet i klubben, men der trænes også på livet løs til kaproning i helt lette fartøjer, såkaldte outriggere, samt i en mellemting, kaldet gig-både. Klubbens kaproere vender da også med jævne mellemrum hjem med medaljer om halsen fra mesterskaber i ind- og udland.

I klubbens træningssal bliver romaskinerne brugt flittigt til at holde træningen vedlige. Både i sommerhalvåret, fx når vejret forhindrer medlemmerne i at komme på vandet, men især efter standerstrygning den sidste søndag i oktober, hvorefter langt de fleste aktiviteter finder sted indendørs.

Hvis vejret tillader det, kan roere også komme på vandet i vinterhalvåret, men kun i visse bådtyper og med tilladelse af rochefen, eftersom kravene til sikkerhed skærpes betydeligt. Vinterroning slutter i forbindelse med standerhejsning, der altid finder sted sidste søndag i marts.

Det selskabelige samvær medlemmerne imellem på tværs af alder og sociale skel er i høj grad den mørtel, der holder sammen på roklubben i det daglige. Mest i forbindelse med roture af kortere eller længere varighed, men også ved sammenkomster og markering af fx runde fødselsdage og jubilæer, som medlemmer måtte vælge at invitere til i klubhuset for alle, der har lyst.

Mest markant og populær er nok traditionen i sommerhalvåret med at afslutte roning torsdag eftermiddag med grillmad og udendørs hygge til langt ud på aftenen, også kaldt Ro og Grill. Traditionen søges holdt ved lige i vintersæsonen.