Alle aktiviteter indstilles i klubben indtil udgangen af marts 2020.

Fra den 18. marts kl. 10.00 indstilles al aktivitet i Middelfart Roklub.
Det sker som led i den seneste udmelding fra myndighederne om at al indendørs aktivitet i sportsklubber indstilles for at undgå spredning af Corona virus.

Dette gælder også gælder roning på vandet. Da dette jo indebærer at fysisk afstand ikke kan overholdes i bådene.  Udlægning af bro indstilles også. Dog vil det arbejde der lige er i gang afsluttes.

Se mere på dette link fra DIF https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona Link til DFFR https://roning.dk/nyheder/

Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.