Bliv medlem

Kom og ro med !

Vi starter intro-forløb for nye roere i alle aldre den 9. maj 2018 kl. 19.00 i roklubben

Du kan læse mere her

Interesserede kan bare møde op i klubben eller kontakte Claus Rützou først, hvis de har behov for yderligere oplysninger. Det kan ske på mobil 23368650 eller mail claus@r-co.dk

 

Sådan bliver du medlem
Du er altid meget velkommen i Middelfart Roklub, som optager nye medlemmer året rundt.
Roning er en alsidig sport, der formår at kombinere motion og træning med fællesskab og oplevelser i naturen. Vores store udbud af bådtyper gør, at rosporten med stort udbytte kan dyrkes såvel af helt unge som seniorer langt oppe i 80’erne.
Vi tilbyder både målrettet konkurrencetræning og mere afslappede hyggeture med kaffe og frokost med om bord. Det gælder både om sommeren på vandet og om vinteren i romaskiner indendørs.

Frivillighed
Selve klublivet er lagt an på et lavt kontingent og et højt niveau af frivillighed, eftersom alt fra instruktion, vedligehold af både, bro og klubhus til stævner og lignende aktiviteter alt sammen udføres af en flok meget aktive medlemmer.
Lige nu har klubbens flest midaldrende roere, men vi arbejder benhårdt på at udbygge ungdomsafdelingen, bl.a. i samarbejde med kommunens skoler.

Sikkerhed
Vi lægger stor vægt på sikkerheden for vores medlemmer. Roning foregår som regel altid langs kysten og aldrig mere end 300 meter fra land. Hvis bæltet eller andre farvande krydses, vil dette altid foregå under gunstige vejrforhold. Vi kræver derfor, at du skal være fyldt 12 år og kan svømme mindst 300 meter på dybt vand uden pause.
På enhver rotur er der i båden en ansvarlig styrmand, der kender farvandet og har gennemgået et særligt kursus i sikkerhed til søs.

Instruktion
Hvis du ikke har roet før, skal du modtage instruktion i roning, før du kan benytte klubbens både og andre faciliteter. Efter gennemført instruktion bliver du frigivet som roer og kan deltage i klubbens aktiviteter på vandet. Se Kalender for nærmere oplysning.

Vil du vide mere om rosport og medlemskab, så kontakt vores rochef.

På fanebladet “Det med småt” finder du forskellige klubinformationer og indmeldelsesformular m.m.

Bådtyper

I rosporten har man følgende typer af både – de fleste findes også i Middelfart Roklub

http://www.roinfo.dk/baringde.html#.V0WnKb4ahf4