Claus Rützou ny i bestyrelsen

Middelfart Roklub valgte på generalforsamlingen sidst i januar Claus Rützou til den plads i bestyrelsen, som blev ledig efter Frank Jørgensen, der fratrådte som materielforvalter efter at have fået nyt arbejde. Det velbesøgte møde indvalgte også Birgit Kay i bestyrelsen efter en periode som suppleant på den plads,der var ledig, da Søren Lykke-Jensen blev formand på en ekstraordinær generalforsamling sidste forår.

I sin beretning fremhævede formanden især de mange medlemmer, der over en bred front lægger et stort arbejde i at få klubben til at fungere. Og så selvfølgelig også de mange fine resultater ved stævner i ind- og udland, der har bidraget til at kaste glans over klubben i det forløbne år.

Klaus Scheffel modtog genvalg som rochef og Henning Jørgensen som kasserer. Sidstnævnte fremlagde et regnskab, der viste et overskud på små 75.000 kr. og egenkapital på 940.000 kr.

Kontingentet blev vedtaget hævet med 150 kr. årligt for aktive roere for at dække forhøjede forsikringspræmier.

Klubben vil ikke længere stille sig til rådighed som vagter ved Lillebælt Halvmarathon. Ny glasfiber 4-åres inrigger  bliver leveret fra den tyske fabrik primo marts. Bestyrelsen planlægger førstehjælpskursus specielt rettet mod søsportsforeninger. Debatten afslørede delte meninger på mødet om det nye rokort til booking og registrering af ture i ergomestre og på vandet. Emnet bliver behandlet på et medlemsmøde i løbet af foråret.

Der er lukket for kommentarer.