Formandsposten skal besættes på ekstraordinær generalforsamling

Det lykkedes ikke at finde en afløser for den afgående formand Hardy Engelbrecht Olesen, da roklubben holdt en særdeles velbesøgt generalforsamling onsdag den 25. januar i klubhuset. I stedet støttede de fremmødte et forslag fra bestyrelsen om at vælge ny formand på en ekstraordinær generalforsamling om senest tre måneder.

Efter sin sidste beretning for klubben var Hardy Olesen genstand var genstand for stor hyldest efter otte succesfulde år som formand. Bestyrelsen fortsætter med næstformand Søren Lykke Jensen for bordenden, indtil en ny formand er på plads. Husforvalter Søren Steen Hansen og sekretær Ruth Hougaard opnåede begge genvalg til bestyrelsen.

Et stort flertal på mødet stemte for en vedtægtsændring, der tillader medlemsskab for spinnings-roere på faste hold med instruktør i vinterhalvåret – dog uden stemmeret på generalforsamlingen.

Regnskabet, som klubbens nye kasserer Henning Jørgensen fremlagde for første gang, viste et overskud på små 8800 kr.

Der er lukket for kommentarer.