Forsat meget aktiv vintersæson

Vi er nu gået ind i den sidste måned med vinteraktivitet og det tidspunkt vi alle glæder os til ligger lige om hjørnet, nemlig standerhejsningen søndag den 20. marts kl. 10, hvorefter vi igen kan komme på vandet.
Dette har dog ikke afstedkommet nedgang i det meget flotte aktivitetsniveau vi har haft her i vintersæsonen. Der er nu roet 7070 km i vores ergometre og 331 km under vintertilladelserne. Samtidig har der i vintersæsonen været den første dag, hvor der ikke var aktivitet i roklubben. Niveauet er nået af 37 aktive roere der gennemsnitlig har roet ca. syv km hver gang de er mødt.
På lørdag  den 5. marts når vi årets milepæl hvad angår indendørsroning, idet vi holder Åbne Fynske mesterskaber i Aulbyhallen.

Vintersæson statistik 2015-16

Der er lukket for kommentarer.