Generalforsamling: Farvel til kassereren gennem 38 år

Middelfart Roklub tog på generalforsamlingen i januar afsked med sin kasserer gennem 38 år, Birthe Madsen, der ikke genopstillede til bestyrelsen og derfor blev behørigt hyldet for sin store indsats for klubben.

Generalforsamlingen valgte i stedet Henning Jørgensen som nyt medlem af bestyrelsen, der venter med at konstituere sig, når formand Hardy Olesen vender hjem fra ferie.

Rochef Klaus Scheffel og to menige medlemmer af bestyrelsen, næstformand Søren Lykke-Jensen og materielforvalter Frank Jørgensen opnåede alle genvalg.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en ny struktur for kontingent, der bl.a. medfører, at det nu koster 1500 kr. for unge under 25 år og 1800 kr. for alle andre aktive.

Desuden vedtog generalforsamlingen en ændring af vedtægterne, der indebærer, at eksterne vinterbadere ikke længere har adgang til klubbens faciliteter.

Klubben har 59 aktive roere, og af dem var 85 pct. på vandet i sidste sæson, fremgik det af bestyrelsens beretning, som Søren Lykke-Jensen fremlagde i formandens fravær. Han kunne også beretter, at klubbens inriggere stod for 5136 af de 7525 kilometer, som blev roet i 2015.

Såvel klubbens inrigger- som outrigger-roere stod for fine resultater i den forløbne sæson, bl.a. flere førstepladser ved VM masters i belgiske Hazewinkel og Nordic Rowing Masters på Bagsværd Sø.

Der er lukket for kommentarer.