Generalforsamling onsdag den 27. januar

Middelfart Roklub indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 27. januar 2016. Mødet begynder kl. 19 i klubhuset på Kongebrovej 66, 5500 Middelfart.
Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er rochef samt tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den nuværende kasserer Birthe Madsen ikke genopstiller.

Der er lukket for kommentarer.