Info til medlemmer

Middelfart Roklubs hjemmeside har til formål at samle alle relevante oplysninger om klubben og livet i klubben.

På forsiden kan medlemmerne løbende læse om kommende og afviklede aktiviteter såvel hjemme som ude. På den jævnligt opdaterede kalender kan man holde sig ajour med, hvad der sker hvor og hvornår i den nærmeste fremtid i og omkring klubben.

Desuden byder forsiden på links til bl.a. Dansk Forening for Rosport samt vejr- og farvandsudsigter.

Hjemmesiden rummer også nem adgang til klubbens vedtægter samt til alle relevante reglementer, fortegnelser og formularer – se links herunder.

Sidst men ikke mindst råder hjemmesiden over et righoldigt galleri af fotos, der er med til at tegne et billede at livet i roklubben året rundt før og nu. Galleri

Styregruppen bag hjemmesiden opfordrer medlemmerne til at bruge hjemmesiden løbende samt til selv at bidrage med idéer, fotos og aktiviteter.

Har du forslag, kommentarer eller nyheder til hjemmesiden, så henvend dig til Torben Bülow, der som webredaktør koordinerer alle bidrag. Send derfor jeres stof til mail: webredaktør.

Er du interesseret i løbende at følge med i nyheder fra Dansk Forening for Rosport, kan du abonnere på DFfR’s ugentlige nyhedsmail – du kan tilmelde dig her:
http://roning.us9.list-manage1.com/subscribe?u=5bee443ecb60d6a0c475f9a6f&id=5a82f2ef4d

Her er en række nyttige medlemsinformationer

Klubudstyr til medlemmer

Kort kommandooversigt MRO

Haveri og uheldsrapport

Ansøgning om langtur

Afstande i dagligt Rofarvand hos Middelfart Roklub

Forretningsgang vedr tilskud til arrangementer 20190307

Privatlivspolitik for Middelfart Roklub 20180429 – (Vedr. persondata)

Oversigt over anvendte forkortelser for tildelte rettigheder 20180212

Handicapfaktorer-Langdistanceturneringen.pdf