Juli blev den bedste måned i denne sæson.

I forbindelse med indrapportering til motionsturneringen er juli kommet ud med et resultat at der er roet 3679 km af 37 roere, hvilke giver det bedste månedsresutat for denne sæson. Resultatet er begunstiget af den fælles ferielangtur til Isefjorden, hvor vejret var med de 13 roere, så den sydlige Isefjord blev gennemtrawlet på kryds og tværs.
Vi har nu roet 11474 km fordelt på 48 medlemmer, hvilket giver et resultat på 239,042 km/ pr roer.
Kilometerne fordeler sig med 792 bådekilometer i inrigger, 354 km i outrigger, 9 km i GIGbåde og 96 km i EDONbådene. Samtidig bruges vores ergometere også flittigt, idet der er roet 447 km på landjorden.

Der er lukket for kommentarer.