Kanindåb lørdag den 29. august kl. 15

Efter at have svigtet Middelfart Roklub i nogle år, har Kong Neptun, samt hans Dronning Salacia og hans følge af svende og hofmedicus Asklepios og hofbarber Ornatrix meddelt at de vil indfinde sig ved Roklubben lørdag den 29. august 2015 kl. 15 for at beskue og bedømme de seneste års fangst af kaniner. Det vil blive bedømt om kaninerne er i stand til at begå sig på Lillebælt og omliggende farvande uden risiko for, at uglebestanden i hans majestæts underskove vil lide for stor overlast. Der vil blive taget behørige hensyn til kaninernes alder og formåen.
De kaniner der ønsker at modtage hans majestæts nåde og dåb bedes melde sig på liste opslået i roklubben eller på mail til rochef@middelfartroklub.dk. Det anbefales at kaninerne møder i badetøj eller andet der kan tåle Lillebælts Saltede Bølger.
Efter dåben bliver der tændt op i grillen, og der vil blive serveret en udsøgt ”havmenu” inden for rammerne af vores torsdagsgrill. Prisen for deltagelse i spisningen er som sædvanlig 50 kr. Tilmelding til spisning på opslag i klubben eller mail til rochef@middelfartroklub.dk

Se opslag i klubhuset.

Der er lukket for kommentarer.