Klubben intensiverer arbejdet med at skaffe nye roere i 2019

“2018 blev året, hvor der blev sat gang i en del projekter og aktiviteter rundt om i klubben. Hovedformålet har været at skaffe nye medlemmer”, fortalte formand Søren Lykke-Jensen i bestyrelsens beretning på Middelfart Roklubs ordinære generalforsamling.

Formanden fortsatte: “I forbindelse med et projekt om klubudvikling i DFfR’s regi har vi opstillet en vision, mission og mål for vores klub. Der har været mange gode ting i udviklingsforløbet, som vi har valgt at arbejde videre med i bestyrelsen. Det har foreløbigt resultatet i en række udvalg, som bestyrelsen vil uddelegere opgaver til for selv at få mere tid til det strategiske arbejde. En stor tak og ros til den opbakning, der har været om dette arbejde.”

Planer om mere plads i klubhuset ‘skudt til hjørne’
Der har længe været et stort ønske i klubben om mere plads i klubhuset, men planerne om en udvidelse af klubhuset er foreløbigt ‘skudt til hjørne’.

“Vi arbejder målrettet på at fremskaffe den nødvendige kapital til at udføre arbejdet, så jeg håber det vil lykkes i 2019”, sagde Søren Lykke-Jensen også i sin beretning.

Klubben har i 2018 brugt ca. 128.500 kr. på bl.a. køkkenrenovering, nye vinduer, bekæmpelse af borebiller i tagværket, nye bådvogne og slutbetaling af en ny 4-åres inrigger. Desuden er der skudt 20.000 kr. i arbejdet med en ny cykelparkering.

Generalforsamlingen genvalgte formanden og to bestyrelsesmedlemmer samt to revisorer.

Bestyrelsen indvilgede desuden i at arbejde videre med et forslag fra medlemmerne om et system, der gør det muligt at føre en samlet statistik for alle roede distancer i samme sæson – sommer og vinter, på vandet og i ergometre, omkring klubben og ved stævner.

Der er lukket for kommentarer.