Klubhuset stormflodssikret – måske

Dagens stormflod med store vandmasser, der presser på fra Østersøen og videre op gennem bl.a. Lillebælt, fik roklubben tog sagen i egen hånd i et forsøg på at sikre klubhuset. Det skete ved hjælp af et større antal sandsække, som  en håndfuld medlemmer fyldte sidst på eftermiddagen ved kommunens mellemkomst og placerede foran portene til bådehuset, som billedet viser.

I løbet af aftenen steg DMI’s varsel for Fredericia til 116 cm over dagligt niveau, hvilket i værste fald vil betyde vand i bådehuset, men først efter midnat, når stormfloden topper, vil det vise sig, om sandsækkene har kunnet holde vandmasserne stangen.

Der er lukket for kommentarer.