Kontakt

BESTYRELSE:

Formand
Søren Lykke-Jensen (+45 2018 4813), e-mail: formand@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Ledelse og koordinering af klubbens aktiviteter og drift. Eksterne arrangementer, som klubben tager del i.

Næstformand
Ruth Hougaard
(+45 2985 0634), e-mail: naestformand@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Sekretæropgaver, salg af bluser m.m. og udlevering af nøgler til klubhuset
e-mail: sekretaer@middelfartroklub.dk

Rochef og materielansvarlig
Henrik Hansen (+45 81 80 73 94), e-mail: rochef@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Daglig roning, vedligehold af bådparken, udlejning af både, roer-instruktion,
styrmands-godkendelser. Broens op- og nedtagning samt vedligeholdelse, sikkerhedsansvarlig for redningsveste

Kasserer
Rene Hermansen (+45 23 30 47 44) , e-mail: kasserer@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Regnskab og opdatering af ro-pc (Rokort).

Husforvalter
Søren Steen Hansen (+45 6441 0666 mobil +45 4028 4955), e-mail: husforvalter@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Klubhusets drift og vedligeholdelse, udlejning af lokaler, ansøgning om støtte fra fonde m.m.

Kaproning
Claus Rützou
(+45 2336 8650) e-mail: aktiviteter@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Koordinator for kaproningsaktiviteter

Kommunikation og klubudvikling
Ledig:  kommunikation@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: koordinering af al information til medlemmer og interesserede på diverse platforme.
Klubudvikling.

POSTADRESSE & KLUBHUSETS ADRESSE:

Kongebrovej 66, 5500 Middelfart

CVR nr. 32399096.