Kontakt

BESTYRELSE:

Formand
Søren Lykke-Jensen (+45 2018 4813), e-mail: formand@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Ungdoms- og kaproning. Eksterne arrangementer, som klubben tager del i.

Næstformand
Ruth Hougaard (+45 2985 0634), e-mail: naestformand@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Sekretæropgaver, salg af bluser m.m. og udlevering af nøgler til klubhuset
e-mail: sekretaer@middelfartroklub.dk

Rochef
Klaus Scheffel (+45 2185 2476), e-mail: rochef@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Daglig roning, vedligehold af bådparken, udlejning af både, roer-instruktion,
styrmands-godkendelser og opdatering af ro-pc.

Kasserer
Henning Jørgensen (+45 2966 3742), e-mail: kasserer@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Regnskab og Webmaster

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Frank Jørgensen (+45 5152 3618), e-mail: materielforvalter@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Broens op- og nedtagning samt vedligeholdelse, sikkerhedsansvarlig for redningsveste

Søren Steen Hansen (+45 6441 0666 mobil +45 4028 4955), e-mail: husforvalter@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Klubhusets drift og vedligeholdelse, udlejning af lokaler, ansøgning om støtte fra fonde m.m.

Birgit Kay (+45 2851 5627) e-mail: birgitkay@middelfartroklub.dk

WEB-REDAKTØR:

Torben Bülow (+45 3012 3164), e-mail: webredaktoer@middelfartroklub.dk
Ansvarsområder: Løbende opdatering af hjemmesidens nyheder og informationer, Facebook administrator.

POSTADRESSE & KLUBHUSETS ADRESSE:

Kongebrovej 66, 5500 Middelfart