Medlemsmøde torsdag den 28. april

Klubbens medlemmer inviteres hermed til et informations- og debat møde

Torsdag den 28. april 2016 kl. 17 i klubhuset

Emner:
– Hjemmeside og Facebook – hvad har vi, hvad kommer, og hvad ønsker medlemmerne?
– Daglig roning i 2016
– Vedligeholdelse af både og materiel
– Indsats for at få nye medlemmer
– Årets planlagte aktiviteter
– Eventuelt

mvh
Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.