Motionsturneringen juli 2015

Juli bærer  præg af de langture, der har været i løbet af måneden, først en dagstur til Trelde Næs, herefter Fyn Rundt og til sidst turen til Skive. De tegner sig for ca. tre fjerdedele af de roede kilometer i denne måned.

Der er i alt roet 5132 km fordelt på 40 medlemmer hvilket giver et snit på 121 km pr. roer. Samlet set har vi nu roet 11.060 km fordelt på 49 aktive roere, hvilket giver et snit på 225,714 km.

Det har medført, at bådene har været på vandet med  3619 km for inriggere, 1003 km for outriggere, 118 km for GIGbåde og 353 km for Edonscullerne. Samtidig er der roet 1171 km i ergometerne. Ergometerkilometerne skal nok tages med et vist forbehold, da der er en del aktivitet der ikke bliver registreret i  computeren.  Vi må igen opfordre til at man registrerer, når man har trænet, da det er med til at vise aktivitetsniveauet i klubben.

Der er lukket for kommentarer.