Naturens Dag 13.9.

Naturens Dag søndag den 13. september er Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings årlige mærkedag for naturoplevelser. Begivenheden finder altid sted den anden søndag i september.

I år skydes den lokale udgave af Naturens Dag i gang på Middelfart Marina, der danner rammen om en lang række aktiviteter på vandet – og Middelfart Roklub deltager naturligvis også. Det sker ved, at vi på ”Krabbebroen” ved kajakklubben tilbyder alle interesserede at prøve at ro både inrigger og edon-sculler under kyndig vejledning.

Kajakklubben Strømmen og Middelfart Sejlklub har også deres egne aktiviteter, så derfor kan alle søsports-interesserede på samme tid og sted få lejlighed til at prøve rosporten – og vi håber naturligvis på den måde at kunne trække nye medlemmer til hos os.

På klubudvalgets vegne har Søren ‘Camping’ sendt alle medlemmer en mail den 21.8.med opfordring til at tage del i det ret omfattende praktiske arbejde, der ligger i at få materiellet frem og tilbage til Marinaen samt at tage hånd om de besøgende.

Kan du give en hånd med, så send Søren en mail: husforvalter@middelfartroklub.dk

Du kan se det samlede program for Naturens Dag i Middelfart Kommune her:
http://www.middelfart.dk/~/media/Files/Miljo%20og%20natur/Natur/Naturens%20dag/Naturens%20Dag%202015%20PROGRAM%20WEB.ashx

Pbv. Søren Lykke

Der er lukket for kommentarer.