Så nåede vor Roskole 2019 det næstsidste step…..

Roskolen startede medio maj med et tæt program: en weekend og 4 roskole-aftener over de næste to uger med 9 nye roere. I juni har kaninerne været med i den ”daglige” roning og fået en fin modtagelse af vore ro-kammerater – og lidt mere erfaring. Lørdag den 29.6 havde vi en ”ryste sammen” tur til Fænø Kalv med i alt 16 roere – en tur med hjemmebag og højt vejr.

Se mere her: http://galleri.middelfartroklub.dk/#!album-121

Og sidste step? Det bliver kanindåben sidst på sæsonen.

Der er lukket for kommentarer.