Standerhejsning på forskud

Middelfart Roklub har nu taget hul på udendørssæsonen 2016. Det skete ved standerhejsningen søndag den 20. marts – faktisk en uge før normalt, dvs. ved overgangen til sommertid, der traditionen tro finder sted den sidste søndag i marts, og dermed midt i påsken.
Ved at tage forskud på sommerglæderne åbner klubben nu for, at medlemmerne kan komme på vandet i påskeugen, eftersom flydebroerne blev lagt ud i dagene op til standerhejsningen. Nu mangler roerne kun at montere de trædeplader, der forbinder pontonerne med kajen, men det sker efter planen én af dagene.
Formand Hardy Olesen påpegede, at det var ottende gang han som formand forestod standerhejsningen. Til gengæld også den sidste i denne omgang, eftersom Hardy har meddelt, at han ikke genopstiller ved formandsvalget på generalforsamlingen til januar.
Formanden glædede sig den kommende udendørssæson og benyttede lejligheden til at gøre status for vinterens gang i klubben. Den kulminerede med de Åbne Fynske Mesterskaber i indendørsroning i Vejlby Videncenter i begyndelsen af marts med rekorddeltagelse og næsten 200 starter.
Internt i klubben toppede Børge Frederiksen med 770 kilometer i løbet af vintersæsonen skarpt forfulgt af Erik Mosebo Christensen med 668 kilometer, mens Lis Scheffel var bedst hos  kvinderne med 397 kilometer tilbagelagt i ergometrene. Da ingen af de to vindere var til stede ved standerhejsningen, vil de få vandrepokalen overrakt ved en senere lejlighed.

På billedet hejser klubbens næstformand, Søren Lykke Jensen, sæsonens nye stander, mens formand Hardy Jensen og husforvalter Søren Steen Hansen synger med på “Der er ingenting der maner …”.

 

Der er lukket for kommentarer.