Genåbning af Middelfart Roklub

Endelig kan vi begynde genåbningen af samfundet og dermed også af Middelfart Roklub.

Fra på mandag den 1. marts er ergometrene tilbage i klubben, og det er muligt at træne udendørs i ergometrene.

Så vidt muligt starter de almindelige ro-spinningshold op med udendørs træning.  Se detaljer på Supersaas.  Nogle hold vil gennemføre træning, selvom det skulle regne, så bliver det bare uden ergometer – check det ud på
Supersaas.

Det er selvfølgeligt også muligt at træne individuelt eller på hold uden for supersaas.  Giv venligst besked, hvis du mangler en nøgle til at komme ind i klubben. Medlemmer som har haft ergometrene derhjemme, bedes aflevere dem i klubben senest kl. 18.00 imorgen søndag den 28. februar.

Desuden er der fortsat mulighed for vinterroning.

Det er kun tilladt at træne udendørs, dvs. at al indendørs ophold kun sker i forbindelse med forberedelse og afslutning af træningen, toiletbesøg eller hente vand.  Længere ophold indendørs er kun tilladt for evt. vedligehold og rengøring.  Bådhallen er et indendørs areal og må ikke benyttes til træning.  

Klubben fralægger sig ethvert ansvar for medlemmer, som træner indendørs og de konsekvenser det måtte have.Eventuelle bøder til klubben skal betales solidarisk af dem som overtræder loven, og vil ikke blive afholdt af klubben.  De gældende bødetakster er 10.000 kr til klubben og 2.500 kr til hver lovovertræder.

Som vi alle ved, så er corona-epidemien langt fra slut.  Faktisk forventes der flere smittede og syge i den kommende tid.  Af hensyn til dig selv og til klubbens andre medlemmer er vigtigt at du følger anvisningerne og tænker dig godt om.  Du kan læse anvisninger fra Dansk Forening for Rosport her: Anvisninger fra DfFR

Middelfart Roklub følger nedenstående regler:

  • Mød op omklædt – det er ikke tilladt at bruge omklædningsrummene.
  • Hold en god hygiejne.  Sprit ergometre og andet udstyr godt af og vask bådene indvendigt og årerne med sæbevand.
  • Du opfordres venligst til at lade dig teste en gang om ugen, hvis du ikke er færdig-vaccineret.
  • Hold dig væk fra klubben, hvis du er smittet eller måske er smittet. 
  • Registrer din roning på Rokort på mobil eller hjemmefra, – ikke i klubben.
  • Noter selv ned, hvornår du træner. Der er ikke sat en seddel op i klubben, da det er en smittekilde, men du skal notere, hvornår du træner og med hvem.  Hvis du registrerer dine træninger i Supersaas eller dine roture i Rokort, kan du bruge det som registrering.  Brug gerne appen “Smittestop”.
  • Hvis du finder ud af, at du er smittet eller muligvis er smittet, så kontakt straks Henrik Hansen (81807394) eller Søren Lykke (20184813).

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Henrik eller Søren

Der er lukket for kommentarer.